Phương án xử lý nhiệt độ - độ ẩm có thể giám sát điều khiển qua BMS

18/09/2023

Trong đầu tháng 09 vừa qua, DeAir vừa bàn giao, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nhiệt độ - độ ẩm phòng Lab cho nhà thầu Nhật ở Hải Phòng

 

 

Với phương án xử lý nhiệt độ - độ ẩm có thể giám sát điều khiển qua BMS