Nhà máy may Snow Coast

Địa điểm:

Cụm Công nghiệp Thống Nhất, xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Giai đoạn triển khai:

2024

Sản phẩm:

Máy hút ẩm treo trần DeAir.RE-60CL

Nội dung:

Cung cấp sản phẩm máy hút ẩm treo trần DeAir.RE-60CL cho nhà máy may Snow Coast