Nhà máy XNK Vĩnh Long

Địa điểm:

Khu công nghiệp Hòa Phú, Lô A1, Khu C, H. Long Hồ, Vĩnh Long

Giai đoạn triển khai:

2021

Sản phẩm:

Máy sấy tiết kiệm năng lượng - DeAir.Dry-H12

Nội dung:

Tư vấn lắp đặt hệ thống máy sấy tiết kiệm năng lượng - DeAir.Dry-12 cho nhà máy XNK Vĩnh Long