Công ty Thăng Tiến

Địa điểm:

Đường số 1 TS-23; Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đông Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Giai đoạn triển khai:

2022

Sản phẩm:

Bộ điều chỉnh lưu lượng gió, máy hút ẩm Harison

Nội dung:

Cung cấp bộ điều chỉnh lưu lượng gió, máy hút ẩm Harison cho các công trình của nhà thầu Công ty CP Kỹ thuật Thăng Tiến