HT sấy mãng cầu - Đông Giang

Địa điểm:

Tỉnh Hậu Giang

Giai đoạn triển khai:

2022

Sản phẩm:

Hệ thống phòng sấy mãng cầu và máy sấy DRY-300M

Describe:

Tư vấn lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng