Pearl Global

Địa điểm:

Thôn Núm, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Giai đoạn triển khai:

2023

Sản phẩm:

Hệ thống điều hoà không khí kho dệt và máy hút ẩm chịu nhiệt DeAir.RE-300H

Nội dung:

Tư vấn và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí kho dệt và máy hút ẩm chịu nhiệt DeAir.RE-300H cho Kho 2 của công ty Pearl Global