Nhà máy Pack Pin Vinfast

Địa điểm:

Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Lô CN4- CN5, Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Giai đoạn triển khai:

2022

Sản phẩm:

Máy hút ẩm DeAir.RE-1200, máy hút ẩm DeAir.RE-700, máy hút ẩm DeAir.RE-480

Nội dung:

Cung cấp máy hút ẩm sử dụng cho nhà xưởng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm của khách hàng.