Nafoods - Miền Nam

Địa điểm:

Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Giai đoạn triển khai:

2022 - 2023

Sản phẩm:

Máy hút ẩm chịu nhiệt DeAir.RE-1200H, Máy hút ẩm DeAir.RE-1200

Nội dung:

Cung cấp máy hút ẩm cho nhà máy chế biến rau quả của công ty Nafoods - Miền Nam.