Kinden - Phúc Sơn Technology

Địa điểm:

Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Giai đoạn triển khai:

2023

Sản phẩm:

Máy hút ẩm chịu nhiệt DeAir.RE-600H (50 pcs)

Nội dung:

Cung cấp máy hút ẩm chịu nhiệt DeAir.RE-600H (50 pcs) cho dự án Phúc Sơn của Kinden.