Nhà máy Agimexpharm - An Giang

Địa điểm:

Lô C4-Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Giai đoạn triển khai:

2022

Sản phẩm:

Máy hút ẩm Rotor DeAir.DE-4500

Nội dung:

Cung cấp Máy hút ẩm rotor DeAir.DE- 4500, hệ thống dàn trane, bộ trao đổi nhiệt dàn nóng cho nhà máy  Agimexpharm - An Giang